De wereld van leerjaar 2

In augustus 2017 zijn de eerste scholen gestart met leerjaar 1 van de aardrijkskundemethode De wereld van. Vanaf 1 november 2017 kunnen docenten de boeken van 2 havo/vwo en 2

Onderwerpen didactiek

Gevaarlijk

Zo maar wat reacties op onze vakantiebestemming van dit jaar: Is het daar geen oorlog? Het is daar vast lekker rustig. Doe je wel voorzichtig? Hip! Hè bah! Dan kun

Onderwerpen column

GIS in de aardrijkskundeles

Steeds meer bedrijven, overheden en opleidingen maken gebruik van Geografische Informatie Systemen (GIS). Dat betekent dat steeds meer leerlingen na het voortgezet onderwijs met een GIS aan de slag zullen

Onderwerpen didactiek, digitaal lesmateriaal

Watervraagstukken in het domein Leefomgeving

Water is al jaren een belangrijk thema in het aardrijkskundeonderwijs. Het maakt deel uit van de leerstof voor de centraal examens van vmbo, havo en vwo. Met de vernieuwing van

Onderwerpen examen

Fietsen door de ijstijd

Je zult maar in Nijmegen wonen als fanatiek mooiweerfietser en laat uit de kast gekomen geofiel. Natuurlijk zijn de bergjes hier niet zo hoog en steil als in Zuid-Limburg, maar

Onderwerpen column