Categorie: digitaal lesmateriaal

GIS in de aardrijkskundeles

Steeds meer bedrijven, overheden en opleidingen maken gebruik van Geografische Informatie Systemen (GIS). Dat betekent dat steeds meer leerlingen na het voortgezet onderwijs met een GIS aan de slag zullen

Onderwerpen didactiek, digitaal lesmateriaal

Hoe kun je het geografisch wereldbeeld van leerlingen verbeteren?

In een eerder verschenen artikel is besproken dat Malmberg in samenwerking met het Amerikaanse technologiebedrijf Knewton werkt aan de ontwikkeling van een adaptieve wereldbeeldtrainer.  In dit artikel zal deze trainer

Onderwerpen didactiek, digitaal lesmateriaal

De wereld van digitaal onderwijs

De wereld van is de eerste Nederlandse aardrijkskundemethode die speciaal is ontwikkeld voor gebruik in een digitale leeromgeving. In dit artikel belichten we enkele functionaliteiten van deze digitale lesmethode.

Onderwerpen didactiek, digitaal lesmateriaal

Van onderzoek naar lesmethode

De  wereld van is tot stand gekomen met de inbreng van leerlingen en docenten. Bureau Youngworks onderzocht hoe leerlingen het vak aardrijkskunde beleven en hoe ze het vak willen leren.

Onderwerpen didactiek, digitaal lesmateriaal, jongeren

Apps en aardrijkskunde

Educatieve apps kunnen de lessen verlevendigen of interessanter maken. Ook voor het vak aardrijkskunde zijn er verschillende manieren om apps te gebruiken. Welke soorten apps zou je in de aardrijkskundeles kunnen gebruiken?

Onderwerpen digitaal lesmateriaal